หน้าแรก  |  DSG Asia Pacific |  DSGT E-Notice Board

บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("DSGT") ก่อตั้งในวันที่ 20 พฤษภาคม 2537 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ หลังจากนั้นได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2549 ปัจจุบัน บริษัท ฯ มีกลุ่มบริษัทในเครือและดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศสิงคโปร์

2559
 • - เปิดตัวอีกครั้งกับเบบี้เลิฟ เพลย์แพ้นส์ นาโนพาวเวอร์ พลัส ด้วยนวัตกรรมล่าสุด “พลัส” ที่แห้งไวขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพด้วยแผ่นซึมซับสองชั้นช่วยให้ซึมซับอย่างรวดเร็วและแห้งไว
2558
 • - เปิดตัวอีกครั้งด้วยเบบี้เลิฟ เพลย์แพ้นส์ ลิขสิทธิ์เทคโนโลยีนาโนพาวเวอร์
2557
 • - เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้แบรนด์ "เซอร์เทนตี้ เดย์แพ้นส์" และออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “เซอร์เทนตี้ ซุปเปอร์แพ้นส์” แทน “เซอร์เทนตี้ แอคทีฟ” ในประเทศไทย
 • - ในนามบริษัท DSGT และผู้บริหารสูงสุด นายคัม ชิง แอมโบร์ส ชาน ได้รับรางวัล “การวัดมูลค่าและจัดอันดับแบรนด์องค์กรไทย” ประเภทบริษัทฯที่มีอัตราการเติบโตของมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในหมวดอุตสาหกรรม สินค้าอุปโภคบริโภค ประจำปี 2557
 • - โครงการ “อิ่มบุญ อิ่มใจ กับผ้าอ้อมผู้ใหญ่เซอร์เทนตี้” ของบริษัทฯ ได้รับรางวัล “องค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น” จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย ประจำปี 2557” (AMCHAM Corporate Social Responsibility Excellence Recognition)
2556
 • - DSGMSB ได้ย้ายที่ตั้งของโรงงานในเมืองสุบังจายาไปรวมอยู่ที่ศูนย์การผลิตแบบครบวงจรที่มีทั้งโรงงานผลิต คลังเก็บสินค้าและวัตถุดิบที่เตล็อก ปางลิมา เมืองบันติง รัฐเซลังงอร์
 • - ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้แบรนด์ "เบบี้เลิฟ เดย์แพ้นส์"
 • - ก่อตั้ง บริษัท ดีเอสจี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) ที่ประเทศไทย
2555 DSGT เปิดดำเนินงานคลังสินค้าใหม่และขยายพื้นที่โรงงานส่วนการผลิตในบริเวณใกล้กับโรงงานเดิมที่เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราช จังหวัดสระบุรี เพื่อรองรับและสนับสนุนการเติบโตในอนาคต
2554 DSGT ได้เข้าถือครองกิจการของ PTDSG จาก 60% เป็น 100%
2553
 • - ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้แบรนด์ "เซอร์เทนตี้ แอคทีฟ" และ ออกบรรจุภัณฑ์ใหม่ "เบบี้เลิฟ"แบบเทป
 • - ในนามบริษัท DSGT และผู้บริหารสูงสุด นายคัม ชิง แอมโบร์ส ชาน ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล SET Awards ประจำปี 2553 ประเภท "รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม"และ "รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม"เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553
2552
 • ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้แบรนด์ "เบบี้เลิฟ เพลย์แพ้นส์"
2551 DSGT ได้รับรางวัล SET Awards ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2551 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม โดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 2,500 ล้านบาท
2549 DSGT จดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์กลายเป็น DSG International (Thailand) Public Company Limited
2547 DSGT เข้าถือครองกิจการทั้งหมดของ DSGML, DSGMSB, DSGS, AMS และอีก 60% ของ PTDSG
2541
 • ก่อตั้ง บริษัท ดีเอสจี (มาเลเซีย) เอสดีเอน บีเอชดี ("DSGMSB") ที่ประเทศมาเลเซีย
2540 ก่อตั้ง บริษัท พีที ดีเอสจี เซอยา มาส อินโดนีเซีย (“PTDSG”) ที่ประเทศอินโดนีเซีย
2538 ก่อตั้ง บริษัท ดิสโพสเซเบิล ซอฟท์ กู๊ด (มาเลเซีย) เอสดีเอน บีเอชดี ("DSGML") ที่ประเทศมาเลเซีย
2537 ก่อตั้ง บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ที่ประเทศไทยและทำการซื้อกิจการ 49% จาก AMS
2526
 • ก่อตั้ง บริษัท ดิสโพสเซเบิล ซอฟท์ กู๊ด (เอส)พีทีอี ลิมิเต็ด (“DSGS”) ที่ประเทศสิงคโปร์
2524 ก่อตั้ง บริษัท แอ๊ดว้านซ์เวชภัณฑ์ จำกัด (“AMS”) ที่ประเทศไทย
DSG International (Thailand) Public Company Limited