หน้าแรก  |  DSG Asia Pacific |  DSGT E-Notice Board

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดีเอสจีมีความมุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และเป็นบริษัทที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนได้เรียนรู้คุณค่าและยอมรับในงานที่ทำ เพื่อการพัฒนาและคงไว้ซึ่งความเป็นเยี่ยมในอุตสาหกรรมและบุคคลากรที่มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อพนักงานและองค์กรในอนาคต

ในฐานะที่ดีเอสจีเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผ้าอ้อมสำเร็จรูป เราเชื่อว่าแต่ละบุคคลมีคุณค่าและความถนัดเป็นของตัวเอง สิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยสร้างให้เกิดความแข็งแกร่งในด้านต่างๆ ทั้งด้านการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า การปรับปรุงศักยภาพในการผลิต และการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อขยายธุรกิจของเราออกไป นอกจากนี้เรายังส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ รวมถึงนโยบายที่ให้พนักงานสามารถสื่อสารกับผู้บริหารโดยตรง

ดังนั้น หากดีเอสจีเป็นองค์กรที่ตรงกับความต้องการของคุณ คุณสามารถเข้ามาดูตำแหน่งงานที่ประกาศและสามารถส่งใบสมัครงานพร้อมประวัติโดยย่อเข้ามาที่เราได้โดยตรง หากคุณสมบัติและตำแหน่งที่ประกาศตรงกัน ทางบริษัทจะติดต่อกลับไป

ตำแหน่ง งานว่าง

กรุุณาเลือกประเทศ :