หน้าแรก  |  DSG Asia Pacific |  DSGT E-Notice Board

contact

รายชื่อประเทศ

ประเทศไทย
บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("DSGT")
บริษัท ดีเอสจี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด ("DMS")

ออฟฟิศ :
ชั้น 11 อาคารรีเจ้นท์ เฮ้าส์ เลขที่ 183 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 2651-8061
แผนที่

ที่ตั้งโรงงาน :
เลขที่ 39 หมู่ 1 เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี ตำบลบัวลอย
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 18140 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66-36-373-633
แผนที่

contact

แบบฟอร์มติดต่อ

คุณสามารถใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อขอความเห็นหรือคำถามเกี่ยวกับ บริษัท หรือแบรนด์ของเรา

คำถามของฉันที่เกี่ยวข้องกับ*
ชื่อ*
นามสกุล*
อีเมล์*
ประเทศ*
ข้อความ*